Museum Het Dinosaurium

In april 2021 is de bouw van het Dinosaurium voltooid. Dit interactieve museum is vooral geschikt voor kinderen. Spelenderwijs en op een interactieve, eigentijdse manier worden bezoekers geïnformeerd over sauriërs die leefden in het gebied dat nu Nederland is. Daarnaast staat de co-evolutie tussen planten en bomen enerzijds en vlees- en plantenetende sauriërs anderzijds centraal. Er zijn o.a. dinomodellen en -skeletten en fossielen te zien, waaronder een collectie van sauriërs uit Nederland: de Mosasaurus, Betasuchus, Orthomerus en sauriërs die gevonden zijn in Winterswijk.

 

   

 

De collectie replica’s en skeletten van dinosaurussen waarvan een aantal afkomstig is van het voormalig Dierenpark Emmen zijn ook te zien.

Er is een unieke en innovatieve 3D-zandtafel, waarmee je al spelend het landschap uit de tijd van de dinosauriërs kunt ontdekken, vulkanen kunt maken en diverse games kunt spelen. Met speciale microscopen kunnen kinderen mineralen en fossielen onderzoeken.

Hier een impressie van de interactieve zandtafel:

Met deze superleuke interactieve educatieve ‘fun-floor’ kun je verschillende soorten dinosaurussen identificeren, memory spelen en allerlei andere spellen doen!

 

De bouw van het museum is mede mogelijk gemaakt door CIAN-subsidie van de provincie Groningen en door LEADER-subsidie. De interactieve educatieve inrichting van het museum is mede mogelijk gemaakt door subsidie van LEADER Oost-Groningen.

 


De collectie van het museum wordt beheerd door de Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten. Deze stichting heeft als doel het behouden, beheren en presenteren van de collecties van de familie Oudemans-van Straaten en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk voor kan zijn. Deze stichting heeft niet tot doel winst te maken; eventuele winst komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Stichtingleden (onbezoldigd):
Voorzitter: de heer Th.C.W. Oudemans
Secretaris: mevrouw H.M. Oudemans-van Straaten
Penningmeester: mevrouw G.A.H. Schoenmaker
Algemeen bestuurslid: mevrouw M.-L. B. John

Vestigingsgegevens:
Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten
Borgesiusweg 1
9698 XS  WEDDE

Overige gegevens:
e-mailadres: collectiesoudemansvanstraaten@gmail.com
KvK-nummer: 77937791
RSIN: 861205807
website: http://www.collectiesoudemansvanstraaten.nl/

Meerjarenbeleidsplan:
De Stichting brengt een deel van de collecties – waaronder de collectie replica’s, afgietsels, modellen en fossielen van (delen van) diverse (dino)sauriërs – onder in Museum Tenaxx. Dit museum is momenteel (2020) in aanbouw. Naar verwachting is het in 2021 gereed en zal het dan voor publiek worden opengesteld. Een klein deel van de collectie is momenteel zichtbaar voor bezoekers van Dinopark Landgoed Tenaxx. Daarnaast zet de Stichting zich in voor het verkrijgen van de officiële museumregistratie voor Museum Tenaxx waar een deel van de collectie zal worden tentoongesteld. Het doel is om de collecties in stand te kunnen houden en voor het publiek toegankelijk te kunnen maken.

Afwezigheid winstoogmerk:
1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting doet geen uitkeringen aan haar bestuurders.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Bestemming liquidatiesaldo:
Na een eventueel faillissement of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo aan een soortgelijke culturele organisatie met een ANBI status worden uitgekeerd.

Beheer:
Conform de voorwaarden voor de ANBI-status voert de stichting een administratie. Uit deze administratie zal blijken welke bedragen zijn ontvangen en uitgegeven aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting, alsmede aan het beheer van de stichting.

Jaarverslag en financiële verantwoording 2020:

inhoudelijk en financieel verslag Stichting COFOS