Algemene voorwaarden

Huisregels

 • Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan in het park.
 • In het Miniatuurpark zijn honden niet toegestaan.
 • U kunt uitsluitend parkeren op de parkeerplaats van het landgoed tegenover de entree.
 • Het privéterrein van de bewoners en het terrein van de buren mag niet betreden worden.
 • Het is verboden om takken, bloemen of kegels te plukken.
 • In het arboretum mag niet in bomen geklommen worden.
 • Het is niet toegestaan te zwemmen in de vijvers, met uitzondering van de bootjesvijver. Zwemmen is echter op eigen risico. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • U wordt verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken te nuttigen.
 • Landgoed Tenaxx is niet aansprakelijk voor ongevallen, letsel, verlies of diefstal.
 • Overtreding van de regels zoals die op deze website zijn beschreven, kan leiden tot verwijdering van het park, zonder restitutie.

Regels Dinohunt

 • Deelname is op eigen risico. Tenaxx VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verwondingen.

Regels Survivalrun

 • Deelnemers maken voor eigen risico gebruik van de survivalrun. Zij dienen een zwemdiploma te hebben.
 • De activiteiten in Landgoed Tenaxx zijn sportief. Zij vormen een race tegen de klok of met een ander. Tenaxx heeft daarvoor sporttoestellen. Die worden als zodanig onderhouden en gecontroleerd.
 • Kinderen moeten worden begeleid door een volwassene. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
 • Landgoed Tenaxx, noch zijn medewerkers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel.
 • Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.
 • Schoenen die schade en/of letsel kunnen toebrengen aan deelnemers en/of materiaal zijn niet toegestaan tijdens de run (bijvoorbeeld schoenen met spikes of noppen).
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of dranken te nuttigen.
 • U wordt verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Overtreding van de regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Ten strengste verboden is:

 • Met meer dan 2 personen de toestellen betreden.
 • De landbouwgrond van de buren betreden.

Spelregels Jaarabonnement Familieparken Landgoed Tenaxx

In het nieuwe seizoen 2022 biedt Familieparken Landgoed Tenaxx weer de mogelijkheid aan van een Jaarabonnement. Hieronder de belangrijkste spelregels:

 1. Een abonnement kost € 29,50 per jaar per persoon. Na betaling heeft de abonnementhouder een jaar lang gratis toegang tot Familieparken Landgoed Tenaxx tijdens de reguliere openingstijden. Voor een voucher voor een snackmenu betalen abonnementhouders na het eerste bezoek € 4,50 per voucher.
 2. Het abonnement is niet geldig voor het 3D Boogschieten. Dit kost € 9,95 per keer. Voor de 3D Boogschieten is er een apart abonnement beschikbaar. Een abonnement voor 3D Boogschieten kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@landgoedtenaxx.nl.
 3. Abonnementen zijn alleen aan de kassa te koop en niet online.
 4. Een abonnement is strikt persoonlijk; bij aanschaf van een abonnement, krijgt men een pasje waarop de voornaam, achternaam, geboortedatum en geldigheidsdatum (tot 365 dagen na de datum van aankoop) worden vermeld. Een abonnement kan alleen gebruikt worden samen met een ID-bewijs. De abonnementhouder wordt uitsluitend toegelaten als de gegevens van het ID-bewijs overeenstemmen met de gegevens op het abonnement (namen, geboortedatum) en met de realiteit (foto).
 5. Als een abonnementhouder geen ID-bewijs kan/wil laten zien, wordt hij/zij niet kosteloos tot het park toegelaten, maar moet hij/zij de reguliere prijs betalen.
 6. Als een abonnementhouder zijn/haar abonnement vergeten is, moet hij/zij de reguliere toegangsprijs betalen.
 7. Beschadigde of anderszins gemanipuleerde abonnementspasjes zijn niet geldig. Het oordeel van de kassamedewerker is hierin leidend.
 8. Als meerdere gezinsleden een abonnement nemen, geldt de volgende korting:
  1 persoon: € 29,50 p.p
  2 personen: € 27,50 p.p
  3 personen: € 25,50 p.p.
  4 personen of meer: € 23,50 p.p.
 9. Verlies, beschadiging of diefstal van het abonnement valt onder de verantwoordelijkheid van de abonnementhouder.
 10. Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement of wangedrag in het park, wordt het abonnement door Landgoed Tenaxx in beslag genomen en vernietigd. In dat geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling.
 11. In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Landgoed Tenaxx zich het recht voor om de deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen; dit geldt ook voor abonnementhouders. In dit geval heeft de abonnementhouder geen recht op een compensatie of terugbetaling van (reis)kosten.

Website

Dinopark Landgoed Tenaxx besteedt veel tijd en aandacht aan het actueel houden van deze website.
Desondanks kan het gebeuren dat er informatie gegeven wordt die intussen niet meer van toepassing is. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen.

Voor eventuele verouderde of foutieve vermeldingen op deze website kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Dinopark Landgoed Tenaxx is niet verantwoordelijk voor de informatie over ons park op andere websites.
Dit geldt ook voor verouderde vermeldingen van prijzen en openingstijden.